Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte tirsdag 5_ mars 2024

Innkalling til Årsmøte

tirsdag 5.mars 2024 kl. 18-19:30,  SEM huset

    Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning fra 2023
  4. Regnskap for 2023 med revisors beretning
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett for 2024
  7. Valg av kasserer + et styremedlem
  8. Valg av revisor og valgkomite
  9. Fastsettelse av kontingent for 2025

Forslag ønskes behandlet på årsmøtet sendes leder på e-post: jsorland@online.no

Frist for innlevering av forslag er 7 dager før årsmøtet (dvs. 28 februar).

Styret ønsker nye medlemmer! Kontakt Anne Grete Taugbøl (E-post: annegt@online.no)

à ALLE oppfordres til å komme med forslag til gode aktiviteter i nærområdet!

 

  > Kl. 19:30 > Lokalhistoriker Dag Lundeby forteller og viser lysbiler
fra Simensbråten/Ekeberg området!

 Kontingent for 2024 = Kr. 200.-

Bruk gjerne Vipps nr.: 24568

Evt. Konto nr.: 1609.50.45506

(Merk innbetalingen med navn og adresse)

—-    HUSK OGSÅ GRASROTANDELEN —

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.