Styret

Styret i 2018:

Leder:        John Sørland                 e-post: jsorland@online.no                    Tlf.: 900 38887
Kasserer:   Bitten Solheim              e-post: bitsol@online.no                         Tlf.: 452 10832
Styremedlem: Marnix Vlutters      e-post: marnix27@hotmail.com           Tlf.: 416 71976
Styremedlem: Thomas Andersen  e-post: t.andersen@krogsveen.no        Tlf.: 901 43858
Styremedlem: Rita Johansen           e-post: ritamohn@hotmail.com          Tlf.: 416 93921
Varamedlem:  Lilian Tennung       e-post: lilian@tennung.no                     Tlf.: 997 29121

 

 

simensbråten 009  Lilian Tennung