Årsmøte 21 mars kl 19 , SEM huset

Innkalling til Årsmøte torsdag 21 mars 2019 kl. 1900, SEM huset

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning fra 2018
  4. Regnskap for 2018 med revisors beretning
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett for 2019
  7. Valg av 2 styremedlemmer og varamedlem
  8. Valg av revisor og valgkomite
  9. Fastsettelse av kontingent for 2020

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes leder på e-post: jsorland@online.no

Frist for inlevering av forslag er 7 dager før årsmøtet (dvs. 14 mars).

Forslag til vervene sendes valgkomite v/Ole Søby (E-post: ole@oslobyggfornyelse.no)
(Oversikt over innkomne forslag kan forespørres v/ leder 2 dager før Årsmøtet)

—>> Beboerne oppfordres til å komme med forslag til gode aktiviterer i nærområdet!

Kontingent for 2019 (Kr. 200):

Bruk gjerne Vipps nr.: 24568

Evt. Konto nr.: 1609.50.45506

NB!  Merk innbetalingen med navn og adresse

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.